ENGLISH

Link kiện phụ kiện

09-06-2014

Các linh kiện
Hộp gọi tầng - Call box floor

                      HP - 101             HP - 201            HP - 202        HP - 203 (Điều khiển đôi)

                    

    Hộp gọi Cabin - Call box Cabin

                                           

           CP - 101                 CP - 201                     CP - 202                         CP - 301

Trần giả - Ceiling

  

  

           

  

             

                                                         CL - 303

                     CL - 401                                                      CL - 402

 Tay vịn - Handrail

 

                                       HR - 202

Sàn hoàn thiện Cabin - Cabin flooring finish

                

                 CB - 1A                                               CB - 2A

               

                 CB - 1B                                               CB - 2B

 

 

Máy kéo - Traction Machine 

 

          

      Máy kéo không hộp số - TORIN            Máy kéo có hộp số - MITSUBISHI

      Gearless Traction Machine                             Gear Traction Machine    

 

                    

   

    Máy kéo có hộp số - MONTANARI                        Máy kéo có hộp số - MONTANARI

           Gearless Traction Machine                                        Gear Traction Machine    

   Đầu cửa - Head Door

      

                  Đầu cửa Car CO                              Đầu cửa Car 2S                                      

                Head Car Door CO                          Head Car Door CO

     

             Đầu cửa tầng CO                               Đầu cửa tầng 2S                                      

            Head floor Door CO                            Head floor Door 2S

 

 Bộ khống chế vận tốc - Speed Control

    

 Ty Cáp - Tig Cable

Rail & Shoe 

         

         

           

Quạt Cabin - Cabin Ventilator

     

 

Tủ Điều Khiển - Control Panel

       

 Tủ điều khiển chính - Main Control Panel 

 

        

            Tủ đầu Cabin - Head Cabin chest                                         PLC

          

                     VVVF - FUJI                                             VVVF - MITSUBISHI 

      

                  Hộp giới hạn - Limit Box               Thanh hồng ngoại - Infrared rays bar